You are here

50 bộ thủ tiếng Trung cơ bản thường dùng

Như chúng ta được biết bộ thủ tiếng Trung gồm có 214 bộ thủ, trong số 214 bộ thủ này thì có 50 bộ thủ tiếng trung cơ bản thường được sử dụng nhất, vậy 50 bộ thủ này là gì? chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

50 bộ thủ tiếng Trung cơ bản thường dùng

 

50 bộ thủ tiếng Trung cơ bản thường dùng là gì? 

Chính vì khó để mà nhớ hết được đến 214 bộ, tiếng Trung Mr.Giang đúc kết lại cho các bạn 50 bộ thủ cơ bản và hay sử dụng nhất để giúp các bạn tiết kiệm thời gian lẫn công sức học tiếng Trung dễ dàng hơn. Đây là 50 bộ thủ cơ bản và cũng thuộc vào các bộ thỉ ít nét nhất mà chúng ta cần phải ghi nhớ.

Sau đây là 50 bộ thủ tiếng Trung cơ bản: 

50 Bộ thủ tiếng Trung cơ bản thường dùng- Bảng 1

 

50 Bộ thủ tiếng Trung cơ bản thường dùng- Bảng 2

 

50 Bộ thủ tiếng Trung cơ bản thường dùng- Bảng 3