You are here

Lịch khai giảng trung tâm tiếng Trung Mr.Giang

Nhằm đảm bảo nhu cầu học tiếng Trung cho các bạn học viên có nhu cầu học. Lớp học tiếng Trung Mr.Giang hàng tháng luôn có lịch khai giảng các lớp học tiếng Trung cho người mới học tiếng Trung, khoá học tiếng Trung thương mại và khoá học nâng cao cho các bạn có nhu cầu.