You are here

100 ngữ pháp tiếng Trung thông dụng cho người mới bắt đầu

 100 Ngữ pháp tiếng Trung thông dụng nhất là bộ ngữ pháp mà bất kỳ người nào học tiếng Trung cũng phải cần. Nếu chúng ta học ngoại ngữ mà không có ngữ pháp thì chúng ta không thể giao tiếp được ngoại ngữ đó, chính vì thế bộ ngữ pháp tiếng Trung ra đời để cùng cố và giúp cho người học tiếng Trung một cách dễ dàng hơn.

100 Ngữ pháp tiếng Trung thông dụng

Giới thiệu về bộ ngữ pháp tiếng Trung:

Đây là bộ ngữ pháp mà được trung tâm Mr. Giang đúc kết sau hơn 10 năm đào tạo và giảng dạy. Bộ ngữ pháp này phân biệt cho Người học được từ loại, cách dùng từ, cách hành câu:

Lợi ích của bộ ngữ pháp này:

 • Mục đích của bộ ngữ pháp này được đưa ra nhằm giúp cho học viên học tiếng Trung dễ dàng hơn, không phải mất thời gian để tìm lại ở trong những bộ giáo trình tiếng Trung dầy cộm..
 • Giúp cho học viên phân biệt được các từ loại trong tiếng Trung
 • Giúp cho học viên so sánh được mọi tình huống dùng từ.
 • Giúp cho học viên biết cách hành câu một cách đơn giản nhất
Lợi-ích-bộ-ngữ-pháp-tiếng-Trung

Nội dung của bộ ngữ pháp này bao gồm

 • Phân biệt từ loại: danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ,…
 • Phân biệt từ trong các tình huống khác nhau
 • Phân biệt câu.
 • Và các ngữ pháp liên quan khác
Nội-dung-bộ-ngữ-pháp-tiếng-Trung

Đối tượng sử dụng bộ ngữ pháp này:

 • Người chưa biết gì về tiếng Trung.
 • Người đã biết về tiếng Tiếng Trung nhưng chưa chuẩn.
 • Người muốn học tiếng Trung một cách nhanh nhất.
 • Người muốn cùng cố lại nền tảng tiếng Trung sau một thời gian không sử dụng.

Link down: 100 Ngữ pháp tiếng Trung thông dụng