Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang
Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Lịch khai giảng

Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 12 năm 2017
273 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 11 năm 2017
833 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 10 năm 2017 
280 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 9 năm 2017 
247 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 8 năm 2017
248 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 6 năm 2017
261 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 4 năm 2017 
261 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 3 năm 2017
256 Xem thêm
Lớp học tiếng Trung Mr. Giang thông báo lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 2 năm 2017 
254 Xem thêm
ƯU ĐÃI KHỦNG ĐĂNG KÝ 2 KHÓA TẶNG MỘT KHÓA TIẾNG HÁN HOẶC GIẢM NGAY 50% KHÓA HỌC TOEIC BẤT KỲ ( CÓ THỂ TẶNG CHO NGƯỜI THÂN ) THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN HẾT NGÀY 25/1/2017.
298 Xem thêm
Lịch khai giảng các lớp Hán Ngữ tháng 12 năm 2016
233 Xem thêm

ĐĂNG KÝ Học tại lớp

(*) là phần nhập bắt buộc
0969.497.585