Cách dùng Trợ từ 的 và来着

Cách dùng Trợ từ 的 và来着

Cách dùng Trợ từ 的 và来着

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang
Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Cách dùng Trợ từ 的 và来着

Để biểu thị động thái và thời gian còn có 的 và来着. Trong tiếng Hán hiện đại không có phạm vi ngữ pháp khắt khe nào về mặt ý nghĩa của thời, vì thế muốn biểu đạt khái niệm liên quan ngoài các từ vựng về thời chúng ta còn có thể sử dụng 的 và来着. Cùng học cách dùng Trợ từ 的 và来着 nhé!

  • có thể dùng ở giữa đoản ngữ động tân biểu thị những sự việc đã xảy ra.

vd1: 他昨天到的河内。 tā zuó tiān dào de hé nèi

Hôm qua nó đến Hà Nội.

Vd2: 回来时坐的飞机。huí lái shí zuò le fēi jī .

Khi về ngồi máy bay

  • Dùng giữa động từ li hợp để biểu thị tình hình đã xảy ra.

Vd3: 什么时候毕的业。shén me shí hòu bì de yè .

khi nào thì tốt nghiệp?

Vd4: 当时怎么结的婚. dāng shí zěn me jié de hūn ,

ngày đó sao mà kết hôn được?

  1. 来着

  • Dùng cuối câu trần thuật, biểu thị sự việc vừa xảy ra không lâu trước đó.

Vd5: 他刚才还在这聊天来着。

tā gang cái hái zài zhè liáo tiān lái zhe .

Nãy nó còn ở đây nói chuyện mà.

Vd6: 我们昨天看电影来着。 wǒ men zuó tiān kàn diàn yǐng lái zhe .

hôm qua chúng tôi còn đi xem phim.

  • Dùng ở cuối câu nghi vấn, biểu thị câu hỏi vể sự việc vừa xảy ra không lấu trước đó.

Vd7: 昨天上午你敢什么来着。

zuó tiān shàng wǔ nǐ gàn shén me lái zhe .

sáng hôm qua anh đã làm gì?

Vd8: 你刚才说什么来着。nǐ gang cái shuō shén me lái zhe .

nãy anh vừa nói gì?

ĐĂNG KÝ Học tại lớp

(*) là phần nhập bắt buộc
0969.497.585